Giải pháp Data Visualization

Bạn đã bao giờ tự hỏi những yếu tố nào đằng sau chiến lược kinh doanh? Làm sao để những lãnh đạo hiểu rõ hoạt động kinh doanh đang hiệu quả hay không hay thị phần chiến lược nào cần tập trung? Câu trả lời nằm ở dữ liệu, khả năng phân tích và giải … Đọc tiếp Giải pháp Data Visualization