Giải pháp Data Visualization

Bạn đã bao giờ tự hỏi những yếu tố nào đằng sau chiến lược kinh doanh? Làm sao để những lãnh đạo hiểu rõ hoạt động kinh doanh đang hiệu quả hay không hay thị phần chiến lược nào cần tập trung? Câu trả lời nằm ở dữ liệu, khả năng phân tích và giải … Đọc tiếp Giải pháp Data Visualization

7 Cuốn sách hay về Data Visualization

Ngày nay, dữ liệu đã và đang dần trở thành la bàn và mái chèo cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên những con số không thể tự nói lên câu chuyện mà đòi hỏi chúng ta cần biết cách hiển thị hóa và truyền tải thông tin một cách hiệu quả. Data Visualization (Hiển thị … Đọc tiếp 7 Cuốn sách hay về Data Visualization

Interactive Storyteller – Instruction on Excel

Concept: This is one line graph showing the number of active users through time periods. The top buttons are option buttons which provide different data reflected by the visualization when clicking. The top presentation note is also changeable by the option buttons, which create multiple stages of presentation in one graph. Stage 1 : Stage … Đọc tiếp Interactive Storyteller – Instruction on Excel

Distribution Deviation Graph

OVERVIEW Distribution Deviation Graph is a visualization that presents the changes or gaps between two statistics to highlight the comparison between them. It can be applied with trend over time or list of category for comparison. The graph below showed the differences in the shipments % for each type of shipment by shipping day comparing two warehouse: … Đọc tiếp Distribution Deviation Graph

Cycle Plot – Instruction on Excel

OVERVIEW Cycle Plot is mentioned in the book "Now you see it" of Stephen Few as a good tool to present trend overall of different statistic over times. For example, the below graph show how many blog visits in different months but also flag the performance of each month through 2002 - 2013. Excel Sample Download Cycle … Đọc tiếp Cycle Plot – Instruction on Excel