Giải pháp Data Visualization

Bạn đã bao giờ tự hỏi những yếu tố nào đằng sau chiến lược kinh doanh? Làm sao để những lãnh đạo hiểu rõ hoạt động kinh doanh đang hiệu quả hay không hay thị phần chiến lược nào cần tập trung? Câu trả lời nằm ở dữ liệu, khả năng phân tích và giải pháp Data Visualization.

“Data! Data! Data! I can’t make bricks without clay!”

Sir Arthur Conan Doyle   1

Dữ liệu giúp chúng ta có một tầm nhìn bao quát về doanh nghiệp và trở thành những viên gạch cho đường lối vững chắc của công ty. Dù bạn là ngài Sherlock tài giỏi, cũng không thể phán đoán tội phạm một cách chính xác nếu thiếu những thông tin và dữ liệu thu thập được. Một doanh nghiệp càng phát triển nhanh sẽ càng có nhiều gánh nặng dữ liệu cần xử lí để đưa ra những thông tin quan trọng đảm bảo chất lượng và hiệu suất phát triển.

“If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough.”

albert-einstein-1100450_960_720.png  Albert Einstein

Tuy nhiên những con số sẽ không tạo nên giá trị nếu không được biểu thị phù hợp giúp truyền tải thông tin. Biểu thị dữ liệu không chỉ dừng ở việc phân tích và tìm ra giá trị của nó mà còn liên quan đến yếu tố thiết kế. Bạn sẽ làm gì để những lãnh đạo hiểu rằng hệ thống chi nhánh của công ty không hề hiệu quả? Bạn sẽ làm gì để thuyết phục chuyển hướng thị phần sang một nhóm tiêu dùng khác? Dữ liệu là tài nguyên cho bạn và Data Visualization chính là công cụ thuyết phục trong phòng họp.

Tech Ljnk hi vọng sẽ cung cấp những bài Blog bổ ích về Data Analytics và Data Visualization. Bên cạnh đó, chúng tôi hi vọng rằng giải pháp Data Visualization, Chart Menu cũng sẽ là một công cụ hỗ trợ các bạn trong công việc. Happy Visualizing !

23.PNG

chart-menu3-e1508209293409.png